Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji veljajo od 8. 2. 2022 do preklica.

Osnovne določbe

Spletna stran studionuma.si je dostopna na naslovu www.studionuma.si (v nadaljevanju spletna stran). Lastnik spletne strani je Studio Numa, Mojca Grojzdek s.p. (v nadaljevanju Studio Numa).

Obiskovalec spletnega mesta (v nadaljevanju uporabnik) se strinja s spodaj navedenimi pogoji uporabe. Pri oddaji naročila v spletni trgovini je naročnik izdelkov ali storitev (v nadaljevanju: naročnik) izrecno opozorjen na celotno besedilo Splošnih pogojev poslovanja (v nadaljevanju Splošni pogoji). Šteje se, da je naročnik z oddajo naročila seznanjen s Splošnimi pogoji in da se z njimi v celoti strinja in jih v sprejema. 

Studio Numa si pridržuje pravico do sprememb vsebin na spletni strani, vključno s spodaj navedenimi pogoji, brez predhodnega obvestila. Spremembe o pogojih poslovanja bodo v vsakem trenutku dostopne na spletni strani, uporabniki in naročniki o tem ne bodo posebej obveščeni. 

V primeru, da nadaljujete z uporabo spletnega mesta, se smatra, da v celoti razumete in se strinjate s spremembami.

Uporaba spletne strani

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način. Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s temi pogoji, mu lahko ponudnik začasno ali trajno (glede na težo kršitve) onemogoči dostop.

Z običajno uporabo spletne strani med uporabnikom in Studiom Numa ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos, razen pri oddaji spletnega naročila. Uporabnik zaradi uporabe spletne strani razen obveznosti, ki so navedene v teh pogojih, nima nobenih drugih obveznosti.

Studio Numa si pridržuje pravico, da dostop do spletne strani ali trgovine, določenih delov spletne strani ali posameznih funkcionalnosti kadarkoli omejijo (npr. samo za registrirane uporabnike ali naročnike) ali vežejo na izpolnitev določenih pogojev.

SPLETNA TRGOVINA

Splošni pogoji poslovanja v spletni trgovini Studio Numa, so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Podatki podjetja

Studio Numa, Mojca Grojzdek s.p.
Zgornji Motnik 12, 1221 Motnik
Davčna številka: 90967330 (nismo zavezanec za DDV)
Matična številka: 6639089000

Email: info@studionuma.si
Telefon: 070 706 337

Studio Numa, Mojca Grojzdek s.p. ni zavezanec za DDV.

Dostop do informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

 • podatki o identiteti trgovca,
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.),
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami,
 • informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine,
 • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave,
 • informacije o načinu plačila,
 • podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine,
 • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop,
 • informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika,
 • informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi.

Predstavitev izdelkov in storitev

Slike izdelkov in storitev v spletni trgovini ali kjerkoli na spletni strani so simbolične in ne zagotavljajo njihovih lastnosti. Studio Numa si pridržuje pravico do manjših odstopanj med opisi in dejanskimi lastnostmi izdelkov ali opravljeno storitvijo. Studio numa ni vezan na opis izdelka/storitve ali objavljeno ceno izdelka, če je opis ali cena posledica napake pri vnosu ali če je do napačnega opisa ali cene prišlo brez volje Studia Numa.

Studio Numa bo skušal čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletni strani. Kljub temu pa se lastnosti izdelkov in cena spreminjajo, zato obstaja minimalna možnost, da Studio Numa ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na celotni spletni strani. V takem primeru se kupca obvesti o spremembah ter omogoči preklic naročila ali pa zamenjavo naročenega izdelka/storitve.

Cene

Cene izdelkov in storitev so izražene v evrih in ne vsebujejo DDV (DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1). Vse cene in morebitni popusti veljajo v trenutku oddaje naročila. Studio Numa si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

Kodo za popust je treba dodati in potrditi pred zaključkom naročila (popust se obračuna takoj), sicer popusta ne moremo upoštevati!

Način plačila

Naročnik lahko naročene izdelke plača na naslednji način:

Po predračunu

Ob oddaji naročila se bodo uporabniku izpisali podatki za nakazilo. Plačilo je treba poravnati v roku 3 delovnih dni po naročilu. Po prejemu plačila začne veljati rok za dobavo izdelkov, ki je 1-3 delovne dni.

fu_racun.jpg

Izdaja računa

Ne glede na izbran način plačila boste račun za plačane izdelke prejeli na vpisan elektronski naslov v roku 8 dni po zaključenem naročilu.

Zaradi varovanja okolja Studio Numa uporablja brezpapirno poslovanje, zato bo naročniku račun za naročene izdelke ali storitve poslan samo v elektronski obliki. Če se naročnik s tem ne strinja in želi račun prejeti v fizični obliki, mora Studiu Numa to obvezno sporočiti v opombah naročila.

Postopek naročila

Naročilo se odda v petih korakih:
 1. Naročnik izdelek (ali več izdelkov) doda v košarico, kjer se prikažejo vsi dodani izdelki, njihova količina ter cena.
 2. Naročnik nadaljuje na blagajno, kjer vpiše svoje podatke, izbere način plačila, potrdi, da se strinja s pogoji poslovanja.
 3. Če ima kodo za kupon, jo mora naročnik dodati v tem koraku s klikom na “Kliknite tukaj za vnos kode”. 
 4. S klikom na “Nakup” se naročnik zaveže k plačilu naročenih izdelkov/storitev.
 5. V primeru plačila preko TRR se naročniku prikažejo podrobnosti naročila ter podatki za nakazilo.

Oddaja naročila se smatra kot sklep pogodbe o nakupu.

Potrditev naročila

Po oddaji naročila v spletni trgovini naročnik na vpisan e-naslov prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je naročnik izbral, ter znesek dostave (če ta obstaja). Sprejeta naročila se obravnavajo kot nepreklicna in bodo izvedena.

Uporabnik je dolžan takoj preveriti pravilnost podatkov in nemudoma sporočiti morebitne spremembe (npr. naslov za dostavo pri naročilu fizičnih izdelkov).

Studio Numa si pridržuje pravico, da zavrne naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolagajo, ne morejo izvesti. V kolikor bi uporabnik naročilo že plačal, mu vrne celotno kupnino z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, v roku 8 dni.

Če potrditve naročila ne prejmete, nas o tem prosimo, obvestite na info@studionuma.com.

Zaključek naročila

Naročilo se zaključi, ko Studio Numa prejme plačilo za oddano naročilo. Naročnik je o tem obveščen na e-naslov, ki ga je navedel ob naročilu.

 

Dostop do elektronskih izdelkov in tečajev

Dostop do elektronskih izdelkov je mogoč v uporabniškem profilu po zaključenem naročilu. Dostop do kupljenih digitalnih izdelkov ni časovno omejen, razen če je v samem opisu izdelka navedeno drugače.

Uporabniki brez uporabniškega računa dostop do digitalnih izdelkov prejmejo v zaključnem e-sporočilu. Za skrbno varovanje tega sporočila je odgovoren naročnik.

Studio Numa si pridržuje pravico, da kadarkoli časovno ali količinsko omejijo ali onemogočijo dostop do kupljenih digitalnih izdelkov. Pred uveljavitvijo omejitev ali prenehanja dostopa, bo Studio Numa naročnika o svoji nameri obvestilo in mu dalo dovolj časa, da digitalni izdelek prenese ali zaključi tečaj.

Izvedba storitve

Čas izvedbe določene storitev se razlikuje in je odvisen od splošne zasedenosti Studia Numa. Če rok za izvedbo storitve ni naveden v opisu storitve ali bo prišlo do zamude, bo naročnik obveščen po elektronski pošti. Če se naročnik s kasnejšo izvedbo storitve ne strinja, je upravičen do odstopa od nakupa in vrnitve plačila.

100 % varen nakup

V primeru kakršne koli pritožbe zaradi izdelka ali postopka nakupa, vas prosimo, da nam svojo pritožbo pošljete na elektronski naslov info@studionuma.com. Vašo pritožbo bomo evidentirali in nanjo v najkrajšem možnem času odgovorili.

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti ponudnika preko elektronske pošte info@studionuma.com o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri nakupu digitalnih izdelkov (13. točka petega odstavka 43.č člena ZVPot).

Pri naročilu svetovanja ali druge storitve, je le-to treba odpovedati najkasneje 24 ur pred dogovorjenim terminom ali začetkom izvajanja storitve, sicer je naročnik dolžan poravnati nastalo škodo, v višini cene naročene storitve (zakonska izjema na podlagi 4. in 13. točke petega odstavka 43.č člena ZVPot).

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno z morebitnimi stroški dostave. Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik mora blago vrniti v stanju, v katerem ga je prejel, najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

– pri pogodbah, katerih predmet so blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva,

– pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim posebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo,

– pri pogodbah, katerih predmet so elektronski izdelki ali storitve (npr. spletni tečaji, predloge, priročniki, e-knjige, …).

Postopek zamenjave ali vračila blaga

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) se lahko naročeno blago, kupljeno po pogodbi na daljavo, brez razloga vrne. Zadošča, da kupec ponudnika najkasneje v 14 dneh obvesti (na e-mail info@studionuma.si) o odstopu od pogodbe, blago pa vrne še v nadaljnjih 14 dneh.

Blago je potrebno vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini. Možnost vračila ne velja za že uporabljene artikle in za elektronske dele, ki niso več originalno zapakirani, ter za elektronske izdelke in storitve (spletni tečaji, predloge, e-knjige itd.). Blago mora biti obvezno vrnjeno v originalni embalaži. Morebitne stroške vračila krije kupec. Kupec lahko ob vračilu zahteva vrnitev kupnine, ki mu jo prodajalec vrne na njegov transakcijski račun najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o vračilu blaga oz. po prejemu vrnjenega blaga.

Reklamacije

Ob prejemu poškodovanega, izdelka z napako ali napačnega izdelka ga mora kupec takoj oz. v najkrajšem možnem času reklamirati tako, da pisno obvesti ponudnika izdelka na elektronski naslov info@studionuma.si. Ponudnik je dolžen spremljati in ažurno reševati vse zahtevke, ki jih posreduje kupec.

Odgovornost za stvarne napake

Ponudnik mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po dveh letih od datuma nakupa. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca. Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot je določena z zakonom o varstvu potrošnika. Pogodbeno določilo, ki temu nasprotuje, je nično.

Če obstoj napake na blagu ni sporen, bomo čimprej, vendar najpozneje v roku 8 dni ugodili vaši zahtevi. Prav tako bomo na vašo zahtevo pisno odgovorili najpozneje v 8 dneh po prejemu zahteve, če je obstoj napake na blagu sporen.

Izvensodno reševanje sporov

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Studio Numa, Mojca Grojzdek s.p., ki kot ponudnik izdelkov in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je potrošnikom na voljo na naslednjem naslovu.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Odgovornost

Naročnik kupljene izdelke in storitve uporablja na lastno odgovornost. Za težave, ki bi nastale ob morebitni nepravilni uporabi izdelkov/storitev, Studio Numa ne odgovarja. Naročnik v celoti prevzema odgovornost za svoje odločitve glede izdelkov in storitev, ki jih ponuja Studio Numa in iz teh odločitev izhajajočo morebitno škodo. Svetovanja, ki jih nudi Studio Numa, niso v nobenem primeru zagotovilo za uspeh ali dosego ciljev, saj nudijo do sedaj preverjene nasvete in tehnike, ki jih mora pravilno implementirati naročnik sam.

Izjave strank na spletni strani vključujejo subjektivna mnenja in opise izdelkov/storitev in niso v nobenem primeru zagotovilo, da bo naročnik z izdelkom ali storitvijo imel enake rezultate ali izkušnje. 

Studio Numa bo v okviru svojih zmožnosti skrbele za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, s čimer ne izključujejo možnosti za pojav morebitnih napak in nepravilnosti med objavljenimi vsebinami. Vsebine, objavljene na spletnem mestu so informativne narave in temeljijo na dosedanjih izkušnjah in pridobljenem znanju o določeni tematiki v trenutku pisanja vsebine. Ker se spletne tehnologije neprestano spreminjajo, Studio Numa ne prevzema odgovornosti za brezpogojno točnost navedenih informacij ter morebitno škodo, izgubljeni dobiček in/ali nepremoženjsko škodo, ki bi jo uporabniki lahko utrpeli zaradi upoštevanja podanih nasvetov in/ali uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti oz. motenega delovanja le-tega.

Studio Numa ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Fotografije in grafični prikazi izdelkov so simbolične in informativne narave ter so lahko drugačne od dejansko dobavljivega blaga.

Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletne strani, ne glede na obliko, v kateri je izražena, je avtorsko pravno zaščitena. Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je Studio Numa, v nekaterih primerih pa ima Studio Numa dovoljenje za uporabo avtorskih del brez navedbe avtorja. 

Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletne strani.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja Studie Numa oziroma nosilca avtorskih pravic je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotna spletna stran vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.

Nakup avtorsko zaščitenih izdelkov

Nosilec moralnih avtorskih pravic do vseh digitalnih izdelkov in storitev, ki so na voljo za nakup v spletni trgovini, je Studio Numa, Mojca Grojzdek s.p..

Ponudnik z izročitvijo avtorskega dela kupcu dovoljuje izključno osebno uporabo digitalnih izdelkov in storitev. Prenos na druge osebe, reprodukcija izdelkov, storitev ali njihovih delov, distribuiranje, predelava ali javno prikazovanje niso dovoljeni in pomenijo kršitev sklenjene pogodbe, za katero naročnik odškodninsko odgovarja.